1. Általános rendelkezések

Victor Anna E.V. (továbbiakban Szolgáltató), és az általa meghatározott Szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban Megrendelő) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák.

2. Szerződés tárgya

A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi szolgáltatást nyújtja meghatározott díj megfizetése ellenében ügyfelei részére – escaperoom.hu: a Szolgáltató a E-exit Szabadulós játékban való részvételt biztosítja, melynek keretében a Megrendelő megvásárolhatja elektronikusan a játékra feljogosító ajándékutalványokat. A termék az ajándékutalványon feltüntetett ideig használható fel, visszavásárlásra nincs lehetőség.

3. Általános tudnivalók, feltételek

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével:
3.1 Megrendelő elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti
3.2 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről számla kiállítása esetén a természetes személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.
3.3 Szolgáltatás megrendelésének módja
A escaperoom.hu webshopján keresztül, kizárólag elektronikus úton.

4. Felelősség és titoktartás

4.1 Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból származik
4.2 Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, IRM adatszolgáltatás hiánya, stb.).
4.3 Amennyiben a Megrendelő hibás adatot ad meg, például e-mail cím, számlázási, levelezési vagy szállítási cím, telefonszám, akkor a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

5. Rendelés és szállítás

5.1. E-mail
A Megrendelő által kifizetett elektronikus és hiteles dokumentumot e-mailben továbbítja Szolgáltató a Megrendelő felé.
5.2 Futárral történő kiszállítás
A Megrendelő által rendelt termékeket (pl. póló)  a Szolgáltató egy héten belül adja fel az MPL (Magyar Posta Logisztika) csomagküldő szolgáltatónak. A Magyar Posta kézbesítési hibájából eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Rendezvény jegyeket és bérleteket kizárólag elektronikus úton kézbesítünk.

6. Fizetés

6.1 Fizetés banki átutalással, bankkártyás fizetéssel
Szolgáltató a megrendelés értékéről átutalásos számlát állít ki Megrendelő részére. A fizetés minden esetben előre történik, a kért termékeket Szolgáltató csak a számla kiegyenlítése után tudja biztosítani. A számla a pénz Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor tekintendő kiegyenlítettnek.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
6.2 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként fizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, a követelés peres úton való érvényesítésére, akár felszámolási eljárás megindítására.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv., A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv., valamint egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók.

Panaszával az alábbi szervekhez fordulhat

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Központi faxszám: +36-1-210-4677
Gyáli Iroda
Cím: 2360 Gyál Kőrösy út 118-120 (Arany János Közösségi Ház)
Telefonszám: +36-29-345-401
E-mail cím: fogyasztovedelemgyal@gmail.com

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefonszám: +36-1-472-8900
Faxszám: +36-1-472-8905
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-472-8851
Ügyfélszolgálat faxszám: +36-1-472-8905
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@gvh.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.
Postacím: 1887 Budapest, Pf: 28.
Telefon: +36 1 354 6000
Telefax: +36 1 354 6000
Elnök: Kádárné dr. Báló Ágnes Judit

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Tel: 06 (1) 488 21 31
e-mail : bekelteto.testulet@bkik.hu